Share Bộ Icon Nam Nữ Full

Share Bộ Icon Nam Nữ Full

  Chia sẻ Google+   Chia sẻ Reddit   Chia sẻ Pinterest   Chia sẻ Linkedin   Chia sẻ Tumblr Để làm nên những bản Karaoke thì c...
Comment 8/09/2018 09:45:00 AM
 •  Chia sẻ Google+
 •  Chia sẻ Reddit
 •  Chia sẻ Pinterest
 •  Chia sẻ Linkedin
 •  Chia sẻ Tumblr
 1. Để làm nên những bản Karaoke thì chúng ta ngoài việc biên tập
 2. chữ Karaoke cho thật chuẩn và đẹp thì chúng ta không thể quên
 3. trang trí Video Karaoke của mình thêm phần đẹp mắt. Hôm nay
 4. mình sẽ chia sẻ cho các bạn những tài nguyên trong việc
 5. biên tập Video Karaoke để Video Karaoke của chúng ta thêm phần
 6. chuyên nghiệp.
 • Bộ Icon Nam nữ dùng trong các bài hát song
  ca
Download bộ Icon này tại đây: Download
 • Tổng hợp Icon đếm ngược trọn bộ
Download trọn bộ Icon này tại đây: Download
 • Font VNI Windows và Font UTM Full
 • Tiêu đề bài Karaoke file .PSD
Tiêu đề file Photoshop dễ dàng chỉnh sửa: Download  hoặc DownloadMột tiêu đề khác cũng khá đẹp: Download
 • Video nền xanh đếm ngược
Bao gồm 5 Video nền xanh với các Icon đếm ngược. Các bạn
download về và add vào trình biên tập Video và khử nền:
Download
 • Font VNI-Meli Icon & VNI-Franko Icon
Hai Font VNI Meli Icon và VNI Franko Icon giúp add Icon trực
tiếp vào phần mềm biên tập Karaoke Kara Title Maker 2:
Download
Font UTM Alexander Icon giúp add Icon trực tiếp vào phần mềm
biên tập Karaoke Kara Title Maker 2: Download
 • Font sử dụng phổ biến trong Video Karaoke
Font được sử dụng nhiều nhất trong các bài Karaoke Online
hiện nay các bạn tham khảo tại đây:  Download
Còn nữa Updating soon!
Share Bộ Icon Nam Nữ và Một Số Tài Nguyên Làm Karaoke
Share Bộ Icon Nam Nữ FullPhanRiClub8.8stars based on9reviews   Chia sẻ Google+   Chia sẻ Reddit   Chia sẻ Pinterest   Chia sẻ Linkedin   Chia sẻ Tumblr Để làm nên những bản Karaoke thì c...
 • Blog Bạn Bè :
 • Vn-CNTT :
 • ThuThuatVip :
 • Blog24H :