Thủ Thuật Excel l Sử Dụng Hàm “AND” Trong Excel Hiệu Quả

Thủ Thuật Excel l Sử Dụng Hàm “AND” Trong Excel Hiệu Quả

Hàm AND trong Excel  ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như  hàm...
Comment 7/22/2018 10:20:00 AM
Hàm AND trong Excel ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF chẳng hạn. Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

Hướng dẫn sử dùng hàm AND trong Excel hiệu quả

Cú pháp: = AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…)
Trong đó:
  • Logical1: Bắt buộc
  • Logical2, Logical3…: Tùy chọn
Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.
Ví dụ: Sử dụng hàm AND để biết các công thức sau đúng hay sai.
  • Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai
  • Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)
  • Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE.
su-dung-ham-and-trong-excel
  • Ngược lại nếu sai thì bạn sẽ thu được kết quả là FALSE
su-dung-ham-and-trong-excel-2
Hàm AND rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Bạn có thể sử dụng hàm này cùng với các hàm kiểm nghiệm logic khác để tính toán, thống kê hiệu quả hơn trên bảng tính Excel.
Thủ Thuật Excel l Sử Dụng Hàm “AND” Trong Excel Hiệu QuảPhanRiClub8.8stars based on9reviews Hàm AND trong Excel  ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như  hàm...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :