Thủ Thuật Excel l Hàm Match & Hàm Index Trong Excel

Thủ Thuật Excel l Hàm Match & Hàm Index Trong Excel

Việc dò tìm dữ liệu trong  Excel  là công việc rất thường xuyên  của các bạn đang học tin học hay các bạn đang quản lý hoặc làm kế toán tro...
Comment 7/22/2018 10:14:00 AM
Việc dò tìm dữ liệu trong Excel là công việc rất thường xuyên  của các bạn đang học tin học hay các bạn đang quản lý hoặc làm kế toán trong doanh nghiệp. Chúng ta thường hay sử dụng các hàm dò tìm theo thương ngang hay phương thẳng đứng như là: Hàm Vlookup và hàm Hlookup.
Dữ liệu dùng để dò tìm của hai loại hàm trên chỉ dùng để dò tìm những dữ liệu có vị trí nằm song song. Hay nói cách khác dữ liệu dò tìm nằm cùng giá trị đơn với Mã dùng để so khớp, so sánh khi dò tìm lấy kết quả. Cho nên ta chỉ có thể dò tìm 1 giá trị tương ứng ở 1 bảng duy nhất. Khi cần lấy giá trị ở  dòng và  cột  thuộc các bảng khác nhau chúng ta có thể kết hợp sử dụng hàm Index và hàm Match  theo bài viết dưới đây.

Ví dụ và cách dùng hàm Match và hàm Index

Ví dụ ta có bài toán như sau:
Hãy điền đơn giá cho mỗi mặt hàng dựa vào Mã SP ở Bảng 1 và tra đơn giá ở Bảng 2.
excel-cach-su-dung-ham-match-va-ham-index-1
Trước hết các bạn nên hiểu về cú pháp của hai hàm Index và hàm Match
  • MATCH (<Giá trị cần tìm>,<Vùng cần tìm>,<Dạng>)
  • INDEX (<Vùng cần tìm>,<Dòng>,<Cột>)
Tại ô F5 của cột Đơn giá ta nhập: = INDEX ($C$16:$G$20, MATCH (B5,$C$16:$C$20,0), MATCH (C5,$C$16:$G$16,0) )
Trong đó: $C$16:$G$20 là vị trí tuyệt đối của Bảng 2
MATCH (B5, $C$16:$C$20, 0): đưa ra dòng của Mã SP ứng với Bảng 2
MATCH (C5, $C$16:$G$16, 0): đưa ra cột của Tên hãng SX ứng với Bảng 2
excel-cach-su-dung-ham-match-va-ham-index-2
Chúc các bạn thành công!
Thủ Thuật Excel l Hàm Match & Hàm Index Trong ExcelPhanRiClub8.8stars based on9reviews Việc dò tìm dữ liệu trong  Excel  là công việc rất thường xuyên  của các bạn đang học tin học hay các bạn đang quản lý hoặc làm kế toán tro...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :