Thủ Thuật Blogspot | Tạo Phần Thống Kê Kèm Avatar Cực Đẹp Cho Blogspot

Thủ Thuật Blogspot | Tạo Phần Thống Kê Kèm Avatar Cực Đẹp Cho Blogspot

Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách  tạo phần thống kê kèm Avatar cực đẹp cho Blogspot.  Không dài dòng nữa, chúng ta bắt ...
Comment 7/10/2018 03:57:00 PM
Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo phần thống kê kèm Avatar cực đẹp cho Blogspot. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi! 


Bước 1: Các bạn vào Blogger  Chủ đề  Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Copy & Paste đoạn code này trước thẻ ]]></b:skin>

 /* tinhgetterblog */ section.widget_info_blog{padding:0!important;overflow:hidden;background:transparent!important;border-radius:3px 3px 0 0!important} .feau{height:100px;background:url('http://theneodesign.com/wp-content/uploads/2014/04/2014-04-26-06.32.50-pm.jpg');padding:2px0;text-align:center} .feau h1{background:;font-size:25px;color:#fff;text-align:center} .feau p{font-size:15px;color:#fff;text-align:center;margin-bottom:7px!important} .pms-logo-widget img{max-height:80px;border:5px solid #fff;border-radius:100%;margin-top:-40px;margin-left:calc(50% - 40px);background: #4d90fe;} .pms-logo-widget img:hover{-moz-transform: rotateY(180deg);-webkit-transform: rotateY(180deg);-o-transform: rotateY(180deg); transform: rotateY(180deg);} .info{float:left;width:100%;background:#fff;min-height:30px;margin-top:-35px;padding:5px} .col-widget{float:left;width:48%;text-align:center;height:35px;line-height:35px;font-size:18px;color:#333;} /* Butom Follow */ .pms-follow-wrpicon{display:block;margin:15px auto 5px;position:relative;} .pms-follow-wrpicon .extender{width:100%;display:block;} .extender{text-align:center;font-size:16px} .extender .pms-follow-icon{display:inline-block;border:0;margin:0;padding:0;width:48.8%} .extender .pms-follow-icon a{background:#fff;display:inline-block;font-weight:400;color:#006e78;line-height:36px;border-radius:3px;font-size:14px;border:1px solid #006e78;width:100%;transition:initial} .extender .pms-follow-icon i{font-family:fontawesome;margin:0 4px 0 0} .pms-follow-icon.blogger a:hover,.pms-follow-icon.ppal a:hover{background:#006e78;border-color:transparent;color:#fff;} .extender .pms-follow-icon:hover a,.extender .pms-follow-icon a:hover{color:#fff;}
Bước 3: Vào Bố cục  HTML/Javascript và dán đoạn code này vào. 

 <div class="feau"> <h1><i class="fa fa-code"></i> Tính Getter Blog</h1> <p>Chia Sẽ Thủ Thuật & Ảnh Bìa Facebook</p> </div> <br /> <div class="pms-logo-widget"><a href="/"><img src="https://i.pinimg.com/564x/4e/0d/c7/4e0dc73dc10c6d49e97f861acec05321.jpg" /> </a></div> <div class="info"> <div class="col-widget so-bai"> <i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i> <script style="text/javascript"> function showpostcount(json) { document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10)); } </script> <script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;callback=showpostcount"></script> </div> <div class="col-widget so-comment"> <i class="fa fa-comments-o" aria-hidden="true"></i> <script style="text/javascript"> function numberOfComments(json) { document.write(json.feed.openSearch$totalResults.$t); } </script> <script src="/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;callback=numberOfComments"></script> </div></div> <div style="clear:both; margin-top:10px ;"></div> <div class="pms-follow-wrpicon"> <ul class="extender"> <li class="pms-follow-icon blogger"><a href="https://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=8483068614704248354" target="_blank" title="Follow this site"><i class="fa fa-users"></i> Theo Dõi</a></li> <li class="pms-follow-icon ppal"><a href="http://www.vanhuyy-it.tk/p/chao-mung-cac-ban-en-voi-van-huy-it.html" target="_blank" title="Liên Hệ"><i class="fa fa-paper-plane"></i> Liên Hệ</a></li> </ul></div> <div class='clear'></div>
Thay phần tô màu trong Blockquote thành tên Blog của các bạn.
Vậy là xong! Chúc các bạn thành công! Nếu trong quá trình làm có thông báo lỗi thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ sửa giùm cho các bạn.
Thủ Thuật Blogspot | Tạo Phần Thống Kê Kèm Avatar Cực Đẹp Cho Blogspot Thủ Thuật Blogspot | Tạo Phần Thống Kê Kèm Avatar Cực Đẹp Cho BlogspotPhanRiClub8.8stars based on9reviewsChào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách  tạo phần thống kê kèm Avatar cực đẹp cho Blogspot.  Không dài dòng nữa, chúng ta bắt ...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :