Thủ Thuật Blogspot l Tạo Tiện Ích Nghe Nhạc

Thủ Thuật Blogspot l Tạo Tiện Ích Nghe Nhạc

Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp tiện ích nghe nhạc vào trang web của các bạn HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM: Tìm...
Comment 7/10/2018 04:46:00 PM
Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp tiện ích nghe nhạc vào trang web của các bạn

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Tìm thẻ </body> và dán toàn bộ đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm
<!-- star music-box -->
<style>
.music-box{position:fixed;width:300px;height:160px;z-index:120;bottom:30px;left:30px}
@media (max-width: 991px) {
.music-box{width:250px;height:120px;left:auto;left:30px}
}
.music-box .music-holder{width:100%;height:100%;border:2px solid #eee;position:absolute;left:0;top:-30px;visibility:hidden;opacity:0;-webkit-transition:all .5s ease-out;-o-transition:all .5s ease-out;transition:all .5s ease-out}
.music-box .music-holder iframe{width:100%;height:100%}
.music-box button{background:rgba(0,0,0,0.1);width:40px;height:40px;line-height:37px;font-size:18px;font-size:1rem;color:#5e9a8e;border:1px solid #e6e6e6;outline:0;padding:0;margin:0;position:absolute;left:0;bottom:0;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;-o-border-radius:50%;-ms-border-radius:50%;border-radius:50%}
@media (max-width: 991px) {
.music-box button{left:auto;left:0}
}
.music-box .toggle-music-box{top:-50px;visibility:visible;opacity:1}
</style>
    <div class='music-box'>
      <button class='music-box-toggle-btn'>
       <a title='Play music'><i class='fa fa-music'/></a>
      </button>

      <div class='music-holder'>
        <iframe src='https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/342591097&amp;amp;auto_play=true&amp;amp;hide_related=false&amp;amp;show_comments=true&amp;amp;show_user=true&amp;amp;show_reposts=false&amp;amp;visual=true'/>
      </div>
    </div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if($(".music-box").length) {var musicBtn = $(".music-box-toggle-btn"),musicBox = $(".music-holder");musicBtn.on("click", function() {musicBox.toggleClass("toggle-music-box");return false;})}
//]]>
</script>
<!-- end music box -->
Chú ý: tracks/342591097 bạn thay thành link nhạc và hãy lưu ý rằng chỉ lấy đoạn tracks/.../
Chúc bạn thành công!
Thủ Thuật Blogspot l Tạo Tiện Ích Nghe Nhạc Thủ Thuật Blogspot l Tạo Tiện Ích Nghe Nhạc PhanRiClub8.8stars based on9reviews Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp tiện ích nghe nhạc vào trang web của các bạn HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM: Tìm...
 • Blog Bạn Bè :
 • Vn-CNTT :
 • ThuThuatVip :
 • Blog24H :