Share Template l NamIT Blogspot

Share Template l NamIT Blogspot

- Bước 1: Vào trang  blogger.com , đăng nhập bằng tài khoản google của mình. Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký  tại đây . - Bước 2: Đăng ...
Comment 7/19/2018 09:51:00 AM
- Bước 1: Vào trang blogger.com, đăng nhập bằng tài khoản google của mình. Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tại đây.
- Bước 2: Đăng ký 1 tên miền, có thể là tên mình trả phí hoặc tên miền miễn phí (mặc định sẽ là tenmien.blogspot.com)  tuỳ túi tiền của bạn. Tên miền bạn đăng ký phải là duy nhất
- Bước 3: Đầu tiên tải file theme mình để ở cuối bài viết, mở nó lên bằng notepad++ hoặc notepad. Copy toàn bộ đoạn code trong file. Tiếp theo vào trang blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa chủ đề -> Xoá hết đoạn code mặc định của trang đi và dán đoạn code mình đã đưa cho các bạn vào
- Bước 4: Lưu lại và kiểm tra kết quả


Link demo: https://namcit.blogspot.com/
Download: Download
Share Template l NamIT Blogspot Share Template l NamIT BlogspotPhanRiClub8.8stars based on9reviews - Bước 1: Vào trang  blogger.com , đăng nhập bằng tài khoản google của mình. Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký  tại đây . - Bước 2: Đăng ...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :