Share Template l Vũ Tiến Blog Chuẩn Seo

Share Template l Vũ Tiến Blog Chuẩn Seo

Xin Chào,  Hôm nay mình sẽ share bản template của blog VuTienAnh bản hiện tại :D. Demo Như Dưới Ảnh. Demo : Trang Chủ Trên Pc  ...
Comment 7/31/2018 12:59:00 PM
Xin Chào, Hôm nay mình sẽ share bản template của blog VuTienAnh bản hiện tại :D. Demo Như Dưới Ảnh.

Demo : Trang Chủ Trên Pc 
Trang Chủ Trên Điện Thoại
Bài Viết : 
Chuyên Mục : Trên Pc
Trên Điện Thoại


Còn Lại Tự Tìm Hiểu :)
- Template Responsive
- Boostrap Khoảng 60%
- Tốc Độ load khá ổn 
- Về Seo Thì Mình không dám chắc :D (Gà việc này) :D

Dowload Template Ở Phía Dưới

=========Hướng Dẫn Cài Tiếp Các Tiện Ích========
1.Tiện Ích Theo Dõi Blog
<div class="lightsosmed-img">
<img alt="tu-hoc-seo-online" class="img-responsive" height="180" src="https://img1.steemit.com/0x0/http://www.skipprichard.com/wp-content/uploads/2013/01/iStock_000012933486Small-583x343.jpg" title="Blogspot VN" width="300" />
<div class="aboutfloat-img"><span class="lightsosmed-float"><a href="https://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=1730051984977787828" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi"><i class="fa fa-heart"></i> THEO DÕI</a></span></div>
</div>
Thay ID 1730051984977787828 Thành ID của Blog Bạn.
2. Nhận Xét Mới 
<div class='widget-content'>
<style type="text/css">
ul.blmoi a{font-weight:400;}
ul.blmoi{padding:0;list-style:none}
ul.blmoi li{margin-bottom:10px;border-bottom:1px dashed #d2d2d2;padding-bottom:10px}
</style>
<script>
//<![CDATA[
var sl_nhanxet = 5,
    kt_nhanxet = 25;
function nhanxetmoi(json){var entry,commurl,commsum;document.write('<ul class="blmoi">');for(var i=0;i<sl_nhanxet;i++){entry=json.feed.entry[i];if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){commurl=entry.link[k].href;break;}}
commsum=("content"in entry)?entry.content.$t:("summary"in entry)?entry.summary.$t:"";commsum=commsum.replace(/<.*?>/g,"");if(commsum.length>kt_nhanxet)commsum=commsum.substring(0,kt_nhanxet)+"...";document.write('<li><strong><a rel="nofollow" href="'+commurl+'">'+entry.author[0].name.$t+':</a></strong> <span>'+commsum+'</span></li>');}
document.write('</ul>');}
//]]></script>
<script src='/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&amp;callback=nhanxetmoi'></script>
</div>
3. Nút Demo Và Dowload
<div id="wrap"> <a class="btn down" href="http://blogvutienanh.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank">Demo <i class="fa fa-paper-plane"></i></a><br /> 
<a class="btn down" href="http://vutienanh.pro" rel="nofollow" target="_blank">Dowload <i class="fa fa-file"></i></a>
</div> 
Update Bổ Sung Sau :) :3.
Share Template l Vũ Tiến Blog Chuẩn Seo Share Template l Vũ Tiến Blog Chuẩn SeoPhanRiClub8.8stars based on9reviews Xin Chào,  Hôm nay mình sẽ share bản template của blog VuTienAnh bản hiện tại :D. Demo Như Dưới Ảnh. Demo : Trang Chủ Trên Pc  ...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :