Share Template Blogger Phimmoi.net

Share Template Blogger Phimmoi.net

Template Blogger Phimmoi.net Demo    Download Hướng dẫn cài đặt: Tìm: var homepageurl = "http://phimmoinet-ancplayercom.blo...
Comment 7/11/2018 11:07:00 AM

Template Blogger Phimmoi.net

Hướng dẫn cài đặt: Tìm:
var homepageurl = "http://phimmoinet-ancplayercom.blogspot.com/";
thay bằng domain của bạn. Để sửa các thể loại hiện phim ở trang chủ tìm và thay = nhãn muốn hiện thị
/feeds/posts/default/-/
Chức năng tìm kiếm giao diện PC sử dụng google search tìm thay = id google search của bạn. Nếu chưa có vào đây đăng ký https://cse.google.com/cse/?hl=vi vào blogger tạo 1 trang có tên là Search nôi dung là code google search thay 010778579954339160173:yyotp1wuxyk = id google search của bạn 
Share Template Blogger Phimmoi.net Share Template Blogger Phimmoi.netPhanRiClub8.8stars based on9reviews Template Blogger Phimmoi.net Demo    Download Hướng dẫn cài đặt: Tìm: var homepageurl = "http://phimmoinet-ancplayercom.blo...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :