Share Template App

Share Template App

KompAja AMP APK Blogger Template KompAja Với mẫu Google AMP Blogger là mẫu blogger hoàn hảo phong cách. Mẫu này đã sẵn sàng cho tư...
Comment 7/11/2018 11:12:00 AM

KompAja AMP APK Blogger Template
KompAja Với mẫu Google AMP Blogger là mẫu blogger hoàn hảo phong cách. Mẫu này đã sẵn sàng cho tương lai bằng cách tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn HTML của Google AMP, tiêu chuẩn Bootstrap, Thiết kế đáp ứng và hỗ trợ giao thức HTTPS. KompAja được trang bị một khối xây dựng trên trang chủ. KompAja đi ra khỏi hộp với mã html 5 và css hoàn toàn hợp lệ, sẵn sàng in và sẵn sàng cho tác giả HCard. Làm nổi bật mẫu này là Xây dựng với HTML, Trang thiết bị tùy chỉnh, Dữ liệu có cấu trúc được xác thực, SEO sẵn sàng, Trang chủ Bài đăng tùy chỉnh với lưới xây dựng, Xây dựng HTML5, Xây dựng với CSS3, Hỗ trợ SSL / HTTPS, Tải nhanh, Tùy chỉnh Tiện ích Bài đăng Phổ biến với Hình thu nhỏ, Cột Tìm kiếm Đáp ứng AMP hợp lệ, Schema.org Hợp lệ, Trang 404 Lỗi Tùy chỉnh, Tương thích với các trình duyệt chính (IE8 +, Mozilla,


[DEMO] [DOWN]
Share Template App Share Template App PhanRiClub8.8stars based on9reviews KompAja AMP APK Blogger Template KompAja Với mẫu Google AMP Blogger là mẫu blogger hoàn hảo phong cách. Mẫu này đã sẵn sàng cho tư...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :