Share Skin Giống PhanRiClub.Forum-Viet.Com

Share Skin Giống PhanRiClub.Forum-Viet.Com

Demo ảnh : Demo web : devs.forumvi.com đầu tiên vào : Quản lý tổng thể > Messages and e-mails > Announcements và làm như hình ...
Comment 7/09/2018 11:18:00 AM
Demo ảnh :
Demo web :
devs.forumvi.com
đầu tiên vào : Quản lý tổng thể > Messages and e-mails > Announcements và làm như hình bên dưới

Link Dowload teamplate
CODE:


Code:
http://www.mediafire.com/download/922c3hv5w9h2kvy

Link Dowload script
CODE:
Code:
http://www.mediafire.com/download/x11g95dqjzxn3g7

Link Dowload CSS skin DEVs
CODE:
Code:
http://www.mediafire.com/download/0zpe5adrx33zdad/CSS+skin+devs.css

Quản Lý tổng thể > Display > Quản lý giao diện > Import the skin > chọn tệp tải về bên dưới
CODE:
Code:
http://www.mediafire.com/download/gir64i61l63157h/fdevs-actual-20150731.bbtheme

widget
Share Skin Giống PhanRiClub.Forum-Viet.ComPhanRiClub8.8stars based on9reviews Demo ảnh : Demo web : devs.forumvi.com đầu tiên vào : Quản lý tổng thể > Messages and e-mails > Announcements và làm như hình ...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :