Share Code l Rút Gọn Link

Share Code l Rút Gọn Link

Bộ code rút gọn link đơn giản hoạt động tốt trên Mobile, PC, Tablet hỗ trợ html5, javascript, không cần mysql. Chức năng sẽ được cập nhật t...
Comment 7/11/2018 04:33:00 PM

Bộ code rút gọn link đơn giản hoạt động tốt trên Mobile, PC, Tablet hỗ trợ html5, javascript, không cần mysql. Chức năng sẽ được cập nhật thêm.


Chức năng :
- Rút gọn url 
- Tạo mật khẩu cho link 
- Chèn quảng cáo , iframe , popup.. 
- Rút gọn tuỳ chỉnh 
- Không dùng mysql mà toàn bộ code đều rất nhẹ , load cũng rất nhanh
- Cấu hình đơn giản, giao diện thân thiện đa nền tảng

Test rút gọn có pass : https://shota.one/j (pass: 123)
Test rút gọn bình thường : https://shota.one/2
________________
Hướng dẫn sử dụng
- Uplpad code lên hosting và giải nén
- Tạo .htaccess và Rewrite URL /([a-zA-Z0-9]+) goid.php?goid=$1
- Mở incl/config.db thay đổi phần số thành 0 ( chỉ thay đổi trong lần cài đặt đầu tiên ), và CHMOD quyền thành 664 hoặc 666
- Vào incl/database.db để cài cấu hình:
+ 'database': Thay đổi đường dẫn tới nơi lưu trữ để bảo vệ dữ liệu của bạn, CHMOD thư mục thành 775 hay 777
+ 'domain': Thay đổi tên miền của bạn ( không có http hay www )
+ '$C_CONFIG_KEY': sử dụng strongpasswordgenerator.com tạo ngẫu nhiên 100 ký tự A-Za-z0-9
+Donwload : Kích Đây
Demo : https://shota.one/index.php
Project github : ]https://github.com/684102/shota.one

Share Code l Rút Gọn LinkPhanRiClub8.8stars based on9reviews Bộ code rút gọn link đơn giản hoạt động tốt trên Mobile, PC, Tablet hỗ trợ html5, javascript, không cần mysql. Chức năng sẽ được cập nhật t...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :