Share Code l PhimLe.Tv Fix Lỗi

Share Code l PhimLe.Tv Fix Lỗi

Xin chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ Mã PHP PhimLe.TV cho bạn nào thích phát triển trang web phim .Code This is chia sẻ miễn phí bên...
Comment 7/24/2018 03:25:00 PM
Xin chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ Mã PHP PhimLe.TV cho bạn nào thích phát triển trang web phim .Code This is chia sẻ miễn phí bên SVIT tuy nhiên có 1 số lỗi .Code have sửa chữa tuy lại are chưa gọi is completely all you can mang về chỉnh lại theo ý thích: D HDSD:

Sửa config trong includes/configurations.php
Sửa url website trong PHP Admin /table_config
Chmod 777 file dumper.cfg.php trong thư mục saoluu
Chạy domain/saoluu để chạy dữ liệu cũ website

DownloadClick here

Share Code l PhimLe.Tv Fix Lỗi Share Code l PhimLe.Tv Fix LỗiPhanRiClub8.8stars based on9reviews Xin chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ Mã PHP PhimLe.TV cho bạn nào thích phát triển trang web phim .Code This is chia sẻ miễn phí bên...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :