Share Code l Dj Wap Web

Share Code l Dj Wap Web

Ngồi không chẳng biết làm gì nhìn cái màn hình PC chán ) Lại có mấy bạn pm xin share!:21: Nổi hứng share Hết Luôn Toàn Bộ Code Bao Gồm Da...
Comment 7/20/2018 08:26:00 PM
Ngồi không chẳng biết làm gì nhìn cái màn hình PC chán:p)

Lại có mấy bạn pm xin share!:21:
Nổi hứng share Hết Luôn Toàn Bộ Code Bao Gồm Data ^^ :!)

NHÀO DZÔ DEMO

Demo Phiên bản máy tính: http://soundmix.asia

Demo phiên bản mobile: m.soundmix.asia

ĐIỂM NỔI BẬT

Phiên bản máy tính: Fix play album, Fix play playlist, Fix top hot (do admin set).

Phiên bản mobile: Play trược tiếp trên mobile dùng các hệ điều hành Android, Bada, iPhone OS, Window Mobile.
Dạng file post: zippyshare, tunescoop, youtube *.mp3, *.flv

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Config lại includes/config.php và source/include/config.php ở cả 2 code WAP & WEB
Mã:
$host  = 'localhost'; // Ten may chu co so du lieu
$dbase  = 'dj'; // ten co so du lieu
$user  = 'soundmix'; // ten tai khoan truy cap co so du lieu
$pass  = '@123456'; // mat khau tai khoan truy cap co so du lieu


$homelink = "http://soundmix.asia/m"; // duong dan vao web (Chú ý không có dấu "/" đằng sau)

Note: Đối với code WEP để play được album và playlist các bạn làm như sau ;))

Truy cập: http://www.mienphi247.com/dang-ky-plugins.html

[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Domain: Tên domain[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Emai: Nhập email[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Key mã hóa: Kiểu như mật khẩu ấy![/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Sau khi đăng kí xong thì vào mail tải file isAllowDomain.txt về máy tính và upload lên thư mục play/wdplg 

vào main/play_album.php

chèn đoạn embed dưới đây cho phù hợp với site bạn:

Mã:
[LEFT][COLOR=#141414]<object id="flashplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="640" height="300" __idm_id__="221544452"><param name="movie" value="<?=$homelink?>/play/wdplg/player.swf?logo.file=/images/logoplayer.png&amp;logo.hide=false&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=10">[/COLOR][/LEFT]


<param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="plugins=<?=$homelink?>/play/wdplg/wdsplugin.swf&amp;wdsplugin.list=<?=$homelink?>/play-list/<?=$pID?>.xml&playlist.position=right&playlist.size=250&skin=/play/slim.zip"><embed name="flashplayer" src="<?=$homelink?>/play/wdplg/player.swf" flashvars="plugins=<?=$homelink?>/play/wdplg/wdsplugin.swf&autostart=true&repeat=always&amp;wdsplugin.list=<?=$homelink?>/play-list/<?=$pID?>.xml&playlist.position=bottom&playlist.size=200&skin=/play/skin-1.swf&logo.file=/images/logoplayer.png&amp;logo.hide=false&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=10 type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="300"> [LEFT][COLOR=#141414]</object>[/COLOR][/LEFT]


Đối với main/playlist.php cũng thế.
Sau 7 ngày thì làm lại 1 lượt như thế 
:!)
Còn nếu khong thích thế thì bạn chuyển sang dùng gkplugins đê :05:

UPDATE FIX LỖI NGHE PLAYLIST TRÊN THANH "Tùy Chọn Cá Nhân"

mở file /templates/top-menu.phpThay đoạn:
Mã:
[LEFT][COLOR=#141414]<a href="playlist/<?=$pID?>-<?=$_SESSION["loginUsername"]?>.html">Nghe Playlist</a>[/COLOR][/LEFT]
Thành:
Mã:
[LEFT][COLOR=#141414] <a href="playlist/<?=$_SESSION["loginID"]?>-<?=$_SESSION["loginUsername"]?>.html">Nghe Playlist</a>[/COLOR][/LEFT]
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CONTROL PANEL:
Admin cp:
B1: Login trang chu với tai khoan
admin pass @thanhtk2
B2: truy cap http://websitecuaban.com/admin.php nhap pass: @25251325 (có thể đổi trong config.php)


LINK DOWNLOAD CODE(ót thế :21:)

Download Phiên bản máy tính: http://soundmix.asia/WEB.zip
Download Phiên bản mobilehttp://soundmix.asia/WAP.zip
Dowload Data: https://light-lst.googlecode.com/files/soundmix_dj_2013_02_19_17_09.sql.gz
Download .htacess: https://light-lst.googlecode.com/files/.htaccess.zip

Nhớ load .htacess về vứt vào 2 code nhá!!!

Mỏi Tay Thế! Thanks Công Tớ Viết Phát!Bạn Nào Tốt Bụng Để Tớ Cái TextLink Nhá
Share Code l Dj Wap WebPhanRiClub8.8stars based on9reviewsNgồi không chẳng biết làm gì nhìn cái màn hình PC chán ) Lại có mấy bạn pm xin share!:21: Nổi hứng share Hết Luôn Toàn Bộ Code Bao Gồm Da...
 • Blog Bạn Bè :
 • Vn-CNTT :
 • ThuThuatVip :
 • Blog24H :