[Hướng.Dẫn] Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp

[Hướng.Dẫn] Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp

Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp Template chia sẻ video cho blogger cực chuyên nghiệp. đây là 1 template có thể nói về gia...
Comment 7/11/2018 10:58:00 AM

Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp

Template chia sẻ video cho blogger cực chuyên nghiệp. đây là 1 template có thể nói về giao diện khá đẹp mắt. template chia sẻ video clip cực đẹp


Chia sẻ template làm blog chia sẻ video cực chuyên nghiêp blogspot

Có khá nhiều bạn đang có ý định làm blog chia sẻ video hay nhạc gì đó, mà không tìm được template ''mẫu' nào hợp lý, giá thì giờ có lẽ các bạn cũng biết
1 template chuyên nghiệp thì lên tới triệu bạc lận,
trong bài viết này topchiase xin được chia sẻ 1 template chia sẻ nội dung video..nhạc cho các bạn nào dùng blogger


DEMO GIAO DIỆN TRANG CHỦ


Hướng dẫn cài đặt template chia sẻ video

Bước 1 : Vào bố cục thêm lần lượt các tiện ích HTML/Javascript 
Đối với slider bài viết thêm đoạn code sau :


Code:
<div class='sliderwrapper' id='featured-slider'> <script> document.write("<script src=\"/feeds/posts/default?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts3\"><\/script>"); </script> </div> <div id='paginate-featured-slider'> <ul> <script> document.write("<script src=\"/feeds/posts/default?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts4\"><\/script>"); </script> </ul> <div class='clear'></div> </div> <script type='text/javascript'> featuredcontentslider.init({ id: "featured-slider", //id of main slider DIV contentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""] or ["ajax", "path_to_file"] toc: "markup", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc] nextprev: ["prev", "next"], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide. revealtype: "click", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or "mouseover" enablefade: [true, 0.4], //[true/false, fadedegree] autorotate: [true, 5000], //[true/false, pausetime] onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide //previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc) //curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc) } }) </script>


Đoạn code này giúp hiển thị bài đăng mới nhất ra slider

Đối với các tiện ích khác bên dưới thì thêm đoan code sau :


Code:
<div class="boxhome-thaiaiti"> <div class="tieudeboxhome"> <a href="/search/label/Cover%20nhạc">Clip Cover</a> <p><a href="/search/label/Cover%20nhạc">Xem Thêm →</a></p> </div> <div class="featuredPost2"> <script> document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Cover%20nhạc?max-results="+numposts10+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts10\"><\/script>"); </script> </div> </div>


Đoạn code này giúp hiển thị bài viết theo từng nhãn (label). Các bạn chỉnh sửa label Cover Nhạc theo nhãn tương ứng của blog của mình. Chúc các bạn thành công.
 [Hướng.Dẫn] Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp [Hướng.Dẫn] Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệpPhanRiClub8.8stars based on9reviews Template blogger chia sẻ video cực chuyên nghiệp Template chia sẻ video cho blogger cực chuyên nghiệp. đây là 1 template có thể nói về gia...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :