Share Code l Hướng Dẫn Tao WebSite Nhạc HTML A >>> Z

Share Code l Hướng Dẫn Tao WebSite Nhạc HTML A >>> Z

Các chức năng chính: A - Trang Chủ: - Hiện tất cả thể loại nhạc - Hiện danh sách các kênh tivi - Hiện danh sách ca sĩ - Hiện danh sách các...
Comment 7/11/2018 04:24:00 PM
Các chức năng chính:

A - Trang Chủ:- Hiện tất cả thể loại nhạc- Hiện danh sách các kênh tivi- Hiện danh sách ca sĩ- Hiện danh sách các bài hát mới nhận, cho thêm nhạc vào danh sách nhạc yêu thích playlist- Thực hiện chức năng download bài hát và ràng buộc chức năng download- Liệt kê danh sách nhạc theo thể loại, nhạc theo ca sĩ, nhạc theo nhạc sĩ.- Nghe nhạc và xem chi tiết về một bài hát.- Xử lý thêm nhạc vào danh sách nhạc yêu thích.

Bắt đầu:
Download source để làm bài lab này tại đây CLICK HERE 
Bước 1: Chuẩn bị môi trường làm việc: Tạo database, tạo site, tạo Connection.Video 1 : Download: mediafire.com ?97kagkght59f7a7Video 2 : Bước 2: Cấu hình login setting.Download: mediafire.com ?ig7lupf2fj20wlzVideo 3 : Bước 3: Thực hiện chức năng login và hiện thông tin user khi login thành công.Download: mediafire.com ?vv2yq1hap8pyikd#2Video 4 : Bước 4: Tạo chức năng logout.Download: mediafire.com ?cv3237iicl86k01#2Video 5 : Bước 5: Hiện danh sách thể loại nhạc đang tồn tại trong databaseDownload: mediafire.com ?r5cc51l66r6cm31#2Video 6 : Bước 6: Hiện danh sách các kênh truyền hình online. Download: mediafire.com ?f89507lhhn83ku7#2Video 7 : Bước 7: Hiện danh sách ca sĩ đang tồn tại trong database.Download: mediafire.com ?wbeqzbwhywof2ap#2Vode 8 : Bước 8: Hiện danh sách các bài hát mới cập nhật, cho người dùng đưa nhạc vào danh sách nhạc yêu thích.Download: mediafire.com ?sy1dubf5yzot6u9#2Video 9 : Bước 9: Thực hiện chức năng download nhac và có ràng buộc khi download phải login.Download: mediafire.com ?9sjs0392bfvss91#2Video 10 : Bước 10: Liệt kê tất cả các bài hát theo thể loại nhac, làm phân trang dạng số giống google.Download: mediafire.com ?pi7hqy9zihj9t52#2Video 11 : Bước 11: Liệt kê danh sách bài hát theo ca sĩ trình bày, làm phân trang.Download: mediafire.com ?17077e455uvolcjVideo 12 : Bước 12: Chức năng xem truyền hình online chi tiết cho từng đài.Download: mediafire.com ?aq21w317p9wlpkp#2Video 13 : Bước 13: Tạo trang nghe một bài hát và xem chi tiết về thông tin bài hát đó.Download: mediafire.com ?oo1b66kt836blok#2Video 14 : Bước 14: Tạo chức năng lấy danh sách các bài hát user chon.Download: mediafire.com ?dnj1ts5m7dg1u7u#2Video 15 : Bước 15: Tạo chức năng nghe nhạc do người dùng chọn.Download: mediafire.com ?32bdidv78bu20ic#2

Hoàn tất
Lưu ý: Để làm bài lab này, bạn nên:Sử dụng win XP, vista hoặc win 7Cài Appserv2.5.9Cài Dreamweaver CS3 (hoặc Dreamweaver CS4) và bộ Developer Toolbox
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.x
Share Code l Hướng Dẫn Tao WebSite Nhạc HTML A >>> ZPhanRiClub8.8stars based on9reviewsCác chức năng chính: A - Trang Chủ: - Hiện tất cả thể loại nhạc - Hiện danh sách các kênh tivi - Hiện danh sách ca sĩ - Hiện danh sách các...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :