Thủ Thuật Blogspot l Hướng Dẫn Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label

Thủ Thuật Blogspot l Hướng Dẫn Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label

Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label Là một trang rất hay, giúp người dùng tìm kiếm bài viết trên blog bạn theo label 1 cách nhanh chóng...
Comment 7/11/2018 01:29:00 PM
Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label
Là một trang rất hay, giúp người dùng tìm kiếm bài viết trên blog bạn theo label 1 cách nhanh chóng.
Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label


Các bước thực hiện như sau :
Các bạn dăng nhập vào blog, tạo một trang mới hoặc là một widget mới cũng được và thêm đoạn code bên dưới vào bấm save và xem kết quả.

<div id="table-outer"><table border="0"><tr><td><label>Sort List by:</label></td><td><select id="orderFeedBy"><option value="published" selected>Latest Published</option><option value="updated">Latest Update</option></select></td></tr><tr><td><label>Sort List by Category:</label></td><td><span id="labelSorter"><select disabled><option selected>Loading...</option></select></span></td></tr><tr><td><label>Search with Keyword:</label></td><td><form id="postSearcher"><input type="text"/></form></td></tr></table></div><header id="resultDesc"></header><ul id="feedContainer"></ul><div id="feedNav">Loading...</div>
<script src="http://guinys-mkr.googlecode.com/svn/trunk/JS/archive.min.js" type="text/javascript"></script>
Các bạn có thể lấy code này về http://guinys-mkr.googlecode.com/svn/trunk/JS/archive.min.js và up lên host để sử dụng lâu dài hơn.
Chúc các bạn thành công nhé.
Nguồn : http://hongdesignerblog.blogspot.com
Thủ Thuật Blogspot l Hướng Dẫn Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label Thủ Thuật Blogspot l Hướng Dẫn Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo LabelPhanRiClub8.8stars based on9reviews Tạo Trang Tìm Kiếm Bài Viết Theo Label Là một trang rất hay, giúp người dùng tìm kiếm bài viết trên blog bạn theo label 1 cách nhanh chóng...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :