Phần Mềm l Cài đặt phpLemon Server

Phần Mềm l Cài đặt phpLemon Server

Nếu bạn đã cài đặt các phần mềm tạo localhost khác như  VertrigoServ, XAMPP...  hay cài đặt Apache và MySQL trước. Bạn vẫn hoàn toàn có thể ...
Comment 7/17/2018 03:41:00 PM
Nếu bạn đã cài đặt các phần mềm tạo localhost khác như VertrigoServ, XAMPP... hay cài đặt Apache và MySQL trước. Bạn vẫn hoàn toàn có thể cài thêm phpLemon Server. Khi đó để có thể sử dụng phpLemon Server bạn phải tắt các Server khác hoặc nếu bạn muốn chạy cả 2 Server cùng lúc thì phải thiết lập lại cổng cho Apache và MySQL

Bật phpLemon Server, vào menu Server settings, chọn Server settings
- Thay đổi cổng Apache: Chọn tab Apache thay đổi giá trị Listen, chẳng hạn 8080, nhấn Ok. Tắt máy chủ sau đó bật lại (Stop Server rồi Start Server)


Chạy thử http://localhost:8080 bạn sẽ thấy thay đổi có hiệu quả!


- Thay đổi cổng MySQL: Chọn tab MySQL thay đổi giá trị port (mặc định là 3306) thành giá trị khác, chẳng hạn 3000, nhấn Ok. Tắt máy chủ sau đó bật lại (Stop Server rồi Start Server)


Phần Mềm l Cài đặt phpLemon ServerPhanRiClub8.8stars based on9reviewsNếu bạn đã cài đặt các phần mềm tạo localhost khác như  VertrigoServ, XAMPP...  hay cài đặt Apache và MySQL trước. Bạn vẫn hoàn toàn có thể ...
  • Blog Bạn Bè :
  • Vn-CNTT :
  • ThuThuatVip :
  • Blog24H :